ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo

Qui som?

L’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) és un centre de recerca en economia que té com a objectius fomentar i divulgar la recerca, així com contribuir al debat i a la presa de les decisions de política econòmica.

Fundat en 2001 en el si de la Universitat de Barcelona i reconegut per la Generalitat de Catalunya, l’ IEB va rebre un important impuls en 2008 amb la constitució de la Fundació IEB, en el patronat de la qual participen empreses privades (Fundació “la Caixa” i Saba) institucions públiques (Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament de Barcelona) i universitats (Universitat de Barcelona i Universitat Autònoma de Barcelona), constituint un excel·lent exemple de col·laboració públic-privat i acadèmia. En el desenvolupament de les seves activitats, també col·laboren regularment amb l’ IEB, l’Instituto de Estudios Fiscales, la Diputació de Barcelona, Agbar, Cuatrecasas i Consorci Zona Franca Barcelona.

Igualment, l’ IEB acull la Càtedra de Sostenibilitat Energètica de la UB (finançada per la Fundació per a la Sostenibilitat Energètica i Ambiental) i la Càtedra en Economia Urbana Ciutat de Barcelona de la UB (fundada per l’Ajuntament de Barcelona).

La recerca dels seus membres es centra principalment a les següents àrees temàtiques: el federalisme fiscal i l’economia pública; l’economia urbana; l’economia de les infraestructures i el transport; la sostenibilitat energètica; l’anàlisi de sistemes impositius; economia de l’educació; economia de la salut; economia de la innovació; mercat de treball – immigració i polítiques de seguretat.

Com es pot observar en la memòria anual de l’ IEB, la recerca es duu a terme en el marc de projectes competitius nacionals i internacionals, es presenta en congressos, seminaris i workshops, i es publiquen principalment en revistes acadèmiques especialitzades. Amb la finalitat de fomentar i donar a conèixer la recerca, l’ IEB publica una sèrie pròpia de documents de treball i organitza activitats relacionades amb la recerca, com a seminaris, workshops, i escoles d’estiu, entre unes altres.

Així mateix, amb la finalitat de divulgar la recerca, fomentar el debat i contribuir a la presa de decisions, l’institut publica periòdicament els IEB Report, l’Informe IEB sobre federalisme fiscal i finances públiques i les Info IEB. Igualment, organitza activitats de caire més divulgatiu com a conferències, jornades, simposis i fòrums de debat.

Finalment, els investigadors també participen en estudis realitzats per encàrrec d’entitats i institucions interessades en l’anàlisi econòmic de temes objecte de l’especialització dels nostres investigadors.

 

Què fem?

• El Programa de Recerca en Federalisme Fiscal promou la investigació sobre les finances públiques en sistemes de govern multinivell (estatal, regional, local, etc.) i el debat sobre el finançament local, autonòmic, etc. La recerca engloba temes com els efectes de la descentralització dels serveis públics, l’assignació de determinats impostos a nivell subcentral, o els efectes de les transferències intergovernamentals.

• El Programa de Recerca en Ciutats promou la investigació en economia regional i urbana, centrant l’anàlisi en el paper de les ciutats com a motor de prosperitat. S’analitzen els determinants del creixement de les ciutats, les economies d’aglomeració, el funcionament dels mercats de treball locals i el disseny de les polítiques públiques per donar les respostes adequades als problemes actuals de les ciutats. Aquest programa inclou la Càtedra en Economía Urbana Ciutat de Barcelona de la UB (fundada per l’Ajuntament de Barcelona).

• El Programa de Recerca en Infraestructures i Transport promou la investigació en aquest àmbit des d’un punt de vista econòmic, amb la finalitat de generar coneixement que sigui útil a la societat i pugui orientar les polítiques públiques. Se centra en aspectes com els efectes de les inversions en infraestructures i les polítiques de transports sobre el creixement econòmic i l’entorn; alhora que s’estudia l’impacte de les polítiques de distribució regional, regulació i competència en el sector del transport, així com els costos de les infraestructures per als usuaris.

• El Programa de Recerca en Anàlisi de Sistemes Impositius promou la investigació en l’àmbit de la imposició, analitzant quins són els efectes dels impostos, com es poden configurar de la millor manera i com incideix la correcta administració en els seus efectes finals. El programa posa especial èmfasi en la recerca empírica i l’anàlisi del sistema fiscal espanyol, per generar un coneixement útil pel conjunt de la societat.

• El Programa de Recerca en Polítiques Públiques té com a missió fomentar la recerca relacionada amb el disseny i implementació d’activitats per part del Sector Públic amb la finalitat de satisfer les necessitats socials.

A més, l’IEB acull la Càtedra de Sostenibilitat Energètica de la UB que promou la investigació en la producció, el subministrament i l’ús de l’energia necessària per mantenir el desenvolupament i benestar socials, amb un èmfasi especial en els aspectes econòmics, mediambientals i socials.

Memòria d’activitats:

2024
 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

Estructura

Consell de Govern

José María Durán-Cabré
Director
Núria Bosch Roca
María Teresa Costa-Campi
Alejandro Esteller-Moré
José García-Quevedo
Anna Matas Prat
Daniel Montolio Estivill
Esteve Sanromà i Meléndez
Albert Solé-Ollé
Pilar Sorribas-Navarro
Elisabet Viladecans-Marsal

Patronat

Joaquim Coello

President d’Honor

Martí Parellada

President. Institut d’Economia de Barcelona & Universitat de Barcelona

Juan José López Burniol

Vicepresident. Vicepresident de Fundació Bancària La Caixa

Jordi García Fernández

Vocal. Vicerector de Recerca de la Universitat de Barcelona

Montserrat Ballarín

Vocal. Regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda. Ajuntament de Barcelona

Xavier Ramos Morilla

Vocal. Vicerector d’Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona

Josep Martínez Vila

Vocal. Conseller Delegat Saba Infraestructuras, S.A.

Héctor Santcovsky Grinberg

Vocal. Director de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic. Àrea Metropolitana de Barcelona

Joan-Anton Abad Ribalta

Secretari no patró. Auditing Abogados y Economistas, S.L.

Comitè executiu

Martí Parellada

Institut d’Economia de Barcelona & Universitat de Barcelona

Enric Fernández Martínez

Director Corporatiu de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank

Jordi García Fernández

Vocal. Vicerector de Recerca de la Universitat de Barcelona

Montserrat Ballarín

Regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda. Ajuntament de Barcelona

Xavier Ramos Morilla4

Vicerector d’Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona

Josep Martínez Vila

Conseller Delegat Saba Infraestructuras, S.A.

Héctor Santcovsky Grinberg

Director de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic. Àrea Metropolitana de Barcelona

Joan-Anton Abad Ribalta

Secretari no patró. Auditing Abogados y Economistas, S.L.

Personal Tècnic

Susana Cobos Gil

Secretaria

M. Àngels Gómez Hidalgo

Administració

Entitats col·laboradores

AGBAR
Ajuntament de Barcelona
AMB
Consorci de la Zona Franca
Cuatrecasas
Diputació de Barcelona
Instituto de Estudios Fiscales
Fundació La Caixa
SABA
UAB
UB

Transparència