es

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Noticias

Ciutats, Temes de recerca

 

Localització de les activitats econòmiques:

 • Economies d’aglomeració.
 • Externalitats de coneixement.
 • Concentració geogràfica i especialització sectorial: Clústers sectorials.
 • Intervenció del sector públic i localització d’empreses.

 

Determinants del creixement de les ciutats/àrees metropolitanes:

 • Descentralització urbana: causes i conseqüències.
 • El paper de la ciutat central.
 • La immigració en els entorns urbans.
 • Factors polítics: fiscalitat, infrastructures, regulació del sòl.

 

Innovació:

 • Creació de coneixement, spillovers i innovació.
 • Relacions universitat-empresa. Factors determinants i efectes.
 • Determinants i fonts d’innovació.
 • Innovació i creació d’empreses.
 • Avaluació de les polítiques tecnològiques i d’innovació.

 

Capital humà:

 • Capital humà i localització d’activitats productives.
 • Externalitats del capital humà local.
 • Portabilitat del capital humà. Immigració.